Faydalı Bilgiler

Kamu binalarında ve iş yerlerinde bulunan zeminlerin kaygan olması ve bu nedenle oluşabilecek kazaların önlenmesi için yasal düzenlemelrin yapılmasından sonra artık işletme sahipleri ve yöneticiler birinci derece sorumlu hale geldiler. Kaygan zeminden dolayı oluşan kazaların işgücünü azaltıp sağlık problemlerine neden olması yanı sıra işgücünü azaltan bir unsur olduğuna dikkat çeken Sivas MYO öğretim görevlisi Dr.Gültekin Coşkun yöneticilerin ve iş yeri sahiplerinin idari para cezaları ödememeleri için gerekli tedbirleri almalarının gerektiğini vurguladı. Coşkun konuyla ilgili olarak; “Günümüz inşaat sektöründe ve mimaride doğal taşlar ve seramikler zemin kaplama malzemesi olarak yaygın kullanım alanına sahiptir. Bunun sonucunda bu zeminler üzerinde yürüyen bir çok insanın kayma sonucu düşerek yaralandığı hatta bu kazaların bazılarının ise ölümcül olduğu görülmektedir. Ülkemizde yapılan araştırmalara göre iş kazalarının %35 inin düşme ve kayma sonucu oluştugu tespit edilmiştir. Kayarak düşme sonucu oluşan iş kaybı ortalama 38 gün olduğu tespit edilmiştir. İnsanların zemin kaplamalarında kullanılan doğal taş, seramik ve benzeri zemin kaplama malzemelerinin kayma riskini en aza indirmek için doğal taşların yüzeylerinin işlenmesi ve uygun yüzeye sahip malzemelerin kullanıması ile kullanılacak malzemelerin boyutların belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuya özellikle inşat firmalarının ve mimarların uyması zorunludur.” dedi Yasal düzenlemelere ve para cezalarına da dikat çeken Coşkun; “Okullar, hastahaneler, kamuya açık ve kapalı alanların, işletmelerin, avm’lerin, belediyelerin mevcut zeminlerinin kayma analizlerini yaptırarak kayma riski olan zeminleri kaymaz hale getirmekle yükümlüdürler. Bundan işletme sahipleri ve yöneticiler birinci derece sorumludurlar. Bu konuda uzman biri olarak zemin kaplamalarında kullanılacak malzemenin yönetmeliğe uygun seçilmesi zorunlulugu vardır. Aksi durumda insanların zeminin kaygan olmasından dolayı düşüp yaralanmalası sonucu tazminat alma hakları bulunmakta olup 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 Sayılı Kanunun Geçici 3 ncü maddesinde idari para cezasını yer almaktadır. Diğer taraftan, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında ulaşılabilirlik hükümlerine aykırı yapılan uygulamalara ilişkin 1997 yılından bu tarafa dava açılabilmesi mümkündür. 5378 Sayılı Kanundaki süre uzatılması özürlü kişilerin dava açmasını engellememektedir. Özürlülerin kişisel hakları konu ile ilgili uğradıkları maddi veya manevi zarar ile ilgili olarak dava açmaları yönünde engel oluşturmamaktadır denilmektedir. Buradan yola çıkarak daha önceden zemin kaplaması olarak kullanılmış doğaltaş ve seramik gibi yüzeylerin kaymaz ve güvenli hale getirilmesi bir zorunluluktur.” dedi. Dr. Gültekin Coşkun istenilmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlara teknik destek ve bilgi verebileceğini de belirtti.

Zemin Ölçümünde Hangi Sürtünme Katsayısı ?

Bilindiği üzere Kaymaz Zemin Sistemleri ile birlikte Türkiye’de artık kof 51131 Standardının belirlemiş olduğu değerlerle zemin ölçümü yapılabilmektedir. Ancak bunun için Dinamik mi ya da Statik sürtünme katsayısı mı olması gerektiği henüz tüketici tarafından bilinmemekte ve sektörde zemin ölçümü yapan firmalar tarafından sadece statik değerler ölçülmektedir. Bu durum da müşteriyi yanıltmaktadır. Peki nedir iki ölçüm arasındaki fark ? Hangi sürtünme katsayısı daha doğrudur ? Bugün sizlere “bu konu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir ?”, bunları paylaşacağız.

Bilindiği üzere Fizikte iki farklı sürtünme kuvveti değeri vardır. Bunlar Statik ve Dinamik sürtünme değerleridir. Peki nedir bu değerler ? Dilerseniz önce tek tek ne anlama geldiklerini açıklayalım.

Statik Sürtünme : Bir cisim bir yüzey üzerinde durur iken, onun zemin üzerindeki ilk hareketini sağlayan sürtünme kuvvetidir. Yani bir cismi, durma halinden hareket haline geçmesi için harcanan kuvvettir.

Dinamik Sürtünme : Bir cismin yüzey üzerindeki ilk kalkış hareketinden sonraki sürekli olan sürtünme kuvvetidir. Yani bir cismi, hareket haline geçtikten sonra, onu sürekli itmek için harcanan kuvvettir.

Bir örnek vermek gerekir ise;
Duran bir masayı hareket ettirene kadarki kuvvet Statik, hareket ettikten sonra onu sürekli hareket halinde tutan kuvvet de Dinamik ( Kinetik ) kuvvettir.

Peki zemin kaydırmazlık uygulamalarında hangi ölçüm değerlerini doğru sonucu verir ?
Zemin kaydırmazlık uygulamalarında doğru değer Dinamik sürtünme katsayısıdır. Çünkü zemin üzerinde kayma eylemi dinamik sürtünmeyi kapsar. Statik sürtünmede zaten kayma eylemi gerçekleşmez. Daha doğrusu duran bir kişi kayarak düşmez. Dolayısı ile Statik sürtünme katsayı değerinin bir önemi yoktur.

Dinamik ve Statik sürtünme değerleri arasında nasıl bir fark vardır ?
Dinamik sürtünme ile statik sürtünme arasında yaklaşık olarak % 40 ile % 60 fark bulunmaktadır. Dinamik sürtünme katsayısı bir zemin üzerinde 0,64 µ ise, aynı zemin üzerindeki statik sürtünme katsayısı yaklaşık olarak 0,90 µ’dır.

Zemin kaydırmazlık uygulamaları yaptırırken ölçüm değerlerinizi Dinamik sürtünme değeri olarak talep ediniz. Aksi durumda yaptırmış olduğunuz uygulamalardan istenilen sonucu alamayabilirsiniz

Kabul Edilen Endüstri Standartları*

Statik sürtünme katsayısı ölçüm sonuçları 0,50 ve üzeri olarak tespit edilen zeminler, kuru olduğu durumlarda yürümek için güvenli kabul edilir. Ölçüm değerinin 0,60 ve üzerinde çıkması durumunda ise zemin “Oldukça Güvenli” olarak sınıflandırılır.

Sürtünme Katsayısı Güvenlik Sınıfı
0,60 ve Üzeri Oldukça Güvenli
0,60’a Kadar Güvenli
0,50’ye Kadar Tehlikeli
0,40’a Kadar Çok Tehlikeli
0,35’e Kadar Aşırı Tehlikeli

 

*Amerikan Test ve Materyal Topluluğu (A.S.T.M.) ve Underwriters Laboratuarı (UL) tarafından kabul edilen standartlardır. UL, 1894 yılından beri güvenlik bilimi alanında küresel ölçekte hizmet veren bağımsız bir kuruluştur.

Bilimsel Açıklama

tlteknik

STAR ANTİ SLİP Onaylanmış Test Sonuçları ile Standartların Üzerinde Güvenlik Sağlıyor

Cevapla

Giriş yapılan kullanıcı admin. Çıkış?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/